ujęcie wody

Kompletne ujęcie wody składa się:

  • z wydobycia surowca – jest to odwiert pionowy do źródła wody i odpowiednie zafiltrowanie, czyli wyprowadzenie kolumny filtracyjnej z głębi ziemi na jej powierzchnię, dając możliwość jej wydobycia.

  • Do wydobycia wody służy pompa, która w zależności od rodzaju jest urządzeniem ssąco-tłocznym, będącym na zewnątrz źródła w przypadku pompy wirowej lub tylko tłocznym znajdującym się bezpośrednio w źródle podziemnym w przypadku pompy głębinowej.

  • Powstaje obudowa studni, w której znajduje się łącznik kolumny filtracyjnej, czyli źródła podziemnego z powierzchnią za pomocą głowicy studziennej i użytej armatury dobieranej w zależności od potrzeb odbiorcy. Wszystko znajduje się poniżej strefy zamarzania w przypadku obudowy podziemnej wykonanej zazwyczaj z kręgów betonowych lub nad powierzchnią przy zastosowaniu specjalnych obudów naziemnych.

  • Obudowa jest również łącznikiem zasilania prądowego pompy z rozdzielnią NN i ewentualnymi zabezpieczeniami prądowymi

  • jego transportu za pomocą różnego rodzaju sieci przesyłowych, kładzionych w wykopach poniżej strefy zamarzania.

  • i oczyszczeniu, które w tym przypadku jest uzdatnieniem wody, aż do gotowego produktu, krystalicznie czystej wody…która jest najważniejszym źródłem życia.